Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży iatitai.de ​​(Superswiss GmbH, Szwajcaria)

1 Przedmiot Ogólnych Warunków Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) dotyczą wszystkich zamówień i umów (zwanych dalej „zamówieniem”) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego IATITAI (zwanego dalej iatitai.de).

Iatitai.de ​​zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w OWS. Dla zamówień złożonych przed zmianą OWS wiążąca jest wersja OWS obowiązująca w momencie składania zamówienia, której nie można jednostronnie zmienić dla tego zamówienia.

2 Oferta iatitai.de

Oferta iatitai.de skierowana jest do osób fizycznych zamieszkałych w Szwajcarii lub Unii Europejskiej oraz osób prawnych z siedzibą w Szwajcarii lub Unii Europejskiej.

Oferta jest ważna dopóki jest widoczna w sklepie internetowym i / lub do wyczerpania zapasów. Ceny i asortyment mogą w dowolnym momencie ulec zmianie. Ilustracje przedstawione w reklamach, broszurach, w sklepie internetowym itp., a także wszystkie informacje o produktach (lista składników, informacje o wartości odżywczej, informacje o żywności, informacje o alergenach itp.) mają charakter poglądowy i nie są wiążące. Wiążące są jedynie szczegółowe informacje na opakowaniu produktu.

3 Ceny

Ceny towarów przedstawione w sklepie internetowym iatitai.de są podawane w euro, zawierają VAT i są cenami obowiązującymi w momencie składania zamówienia przez Kupującego.

Zamówione usługi dodatkowe, takie jak dostawa itp., są wymienione osobno w koszyku i na fakturze.

4 Zamówienie

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążąca. To niewiążący katalog online lub niewiążąca zachęta dla klientów do zamówienia produktu w sklepie internetowym. Iatitai.de ​​zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego produktu i nie realizowania dostawy, jeśli zamówienie jest wyjątkowo ciężkie lub obszerne.

Iatitai.de uważa zamówienie za ofertę zawarcia umowy.

Minimalne wartości zamówienia podane w sklepie internetowym oraz informacje dotyczące kosztów dostawy są wiążące.

Po złożeniu zamówienia klient automatycznie otrzymuje potwierdzenie, które poświadcza otrzymanie zamówienia przez iatitai.de. Klient może uzupełnić lub anulować zamówienie tylko dopóki nie zostanie ono poddane realizacji w jednym z naszych centrów logistycznych. Jeśli zamówienie zostanie uzupełnione, oryginalne zamówienie zostanie wykorzystane jako podstawa do obliczeń. Oferty specjalne i rabaty nie będą brane pod uwagę w przypadku uzupełniania zamówienia.

Sklep internetowy iatitai.de ​​może odmówić przyjęcia zamówienia w całości lub w części bez podania przyczyny. W takim przypadku klient zostanie poinformowany, a wszelkie już dokonane płatności zostaną zwrócone. Dalsze roszczenia są wykluczone, w szczególności nie dokonuje się spedycji produktów, których nie można dostarczyć. Produkty tymczasowo niedostępne nie mogą być rezerwowane.

5 Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta dopiero, kiedy zamówienie zostaje poddane realizacji w centrum logistycznym iatitai.de. Gdy tylko zamówienie zostanie udostępnione do wysyłki w centrum logistycznym, klient otrzymuje potwierdzenie realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.

6 Dostawa

6.1 Obszar dostawy

Adres dostawy klienta musi znajdować się w Szwajcarii lub w Unii Europejskiej.

6.2 Czasy dostawy

Dostępne opcje dostawy są wyszczególnione w sklepie internetowym. Klient może wybrać dowolną opcję dla każdego zamówienia. Nie można określić dokładnej godziny dostawy. Przesunięcie dostawy w czasie i wyznaczenie określonej daty dostawy mogą mieć miejsce, szczególnie w dniach szczytu, w przypadku wyjątkowo dużej dostawy, przy czym wykluczone są wszelkie roszczenia odszkodowawcze i inne roszczenia klientów.

Dostawy nie są realizowane w niedziele i oficjalne święta narodowe lub regionalne.

Jeśli klient nie jest na miejscu w momencie dostawy i nie wydał żadnych specjalnych instrukcji odnośnie dostawy, dostawa zostanie pozostawiona przed drzwiami mieszkania, lub w recepcji, lub przed drzwiami firmy. W miarę możliwości, dostawa może zostać zrealizowana do sąsiada mieszkającego w tym samym budynku, jeśli klient wybrał taką opcję dostawy przed złożeniem zamówienia. W miarę możliwości, dostawca zostawi w skrzynce pocztowej awizo. Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę z właściwego urzędu pocztowego.

Klient przejmuje odpowiedzialność za dostarczone produkty, nawet jeśli nie odebrał ich osobiście.

Koszty dostawy zależą od wartości zamówionych produktów (minimalna wartość zamówienia bez kosztów dostawy, logistyki i kredytów). Obowiązują koszty dostawy podane w sklepie internetowym. Koszty dostawy są wymienione jako dodatkowy element w koszyku i na fakturze.

7. Gwarancja

Jeśli klient udowodni zgodność z wszelkimi wymogami przechowywania, iatitai.de ​​zakłada, że ​​zamówione produkty są wolne od wad do upływu terminu ważności, ale nie dłużej niż 2 lata od dostawy. W przypadku produktów bez daty ważności, obowiązują ustawowe 2 lata od dostawy.

Sklep internetowy iatitai.de ​​może zrealizować reklamacje w ramach gwarancji poprzez częściową lub całkowitą wymianę na równoważny produkt, kredyt do maksymalnej kwoty sprzedaży w momencie składania zamówienia, lub obniżkę.

Ogólne prawo do zwrotu produktów wolnych od wad i prawidłowo dostarczonych produktów nie obowiązuje. Gwarancja nie będzie honorowana dla produktów, których cechy (np. smak lub zapach) nie spełniają wymagań klienta lub które zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwej obsługi lub ewentualnego przerwania łańcucha chłodniczego przez klienta, a także produktów zamówionych przez pomyłkę.

8 Zgłoszenie reklamacji

Jeśli produkty zostaną dostarczone z widocznym uszkodzeniem opakowania lub zawartości, klient jest zobowiązany niezwłocznie złożyć skargę do kuriera i odmówić przyjęcia, co nie narusza jego prawa do reklamacji. Klient jest zobowiązany do uzyskania potwierdzenia dostawy od dostawcy. Wszelkie uszkodzenia transportowe należy również natychmiast zgłosić na stronie iatitai.de.

Obowiązkiem klienta jest również sprawdzenie zamówionych produktów natychmiast po ich otrzymaniu i prawidłowe ich przechowywanie (szczególnie w lodówce lub w zamrażarce). W przypadku wad lub odchyleń od zamówienia, obsługa klienta iatitai.de ​​musi zostać powiadomiona w dniu dostawy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Po tym czasie można zgłaszać wyłącznie ukryte wady, które należy zgłosić do obsługi klienta iatitai.de ​​natychmiast po ich wykryciu. Płatność uiszczona przez klienta za wadliwy towar zostanie zwrócona na konto klienta. Sklep internetowy iatitai.de ​​zastrzega sobie prawo do zażądania dowodu wady.

9 Płatności

9.1 Elektroniczne środki płatności

Płatności należy dokonywać w euro lub w walucie uzgodnionej w umowie.

Akceptowanymi metodami płatności są karty kredytowe, debetowe i PayPal. W przypadku płatności kartą kredytową lub debetową, polecenie zapłaty jest realizowane natychmiast po potwierdzeniu lub po poddaniu zamówienia realizacji w centrum logistycznym iatitai.de.

9.2 Zwroty, noty kredytowe, kredyty

Jeśli klient ma prawo do zwrotu pieniędzy lub noty kredytowej czy kredytu, zostaną one przekazane na kartę kredytową /konto PayPal, z których dokonano płatności.

Kupony iatitai.de nie są przeznaczone do sprzedaży lub aukcji. Do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon.

10 Właściwy sąd i miejsce jurysdykcji

W stosunku prawnym między iatitai.de ​​a klientem obowiązuje materialne prawo szwajcarskie, z wyłączeniem norm kolizyjnych i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Miejscem jurysdykcji dla osób fizycznych jest Baar / ZG lub miejsce zamieszkania klienta w Szwajcarii. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla osób prawnych jest Baar / ZG.

11 Kontakt / Obsługa klienta

W razie pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta iatitai.de przez e-mail: contact@iatitai.de.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie 01.06.2020 r.

Baar, 1 czerwca 2020 r.